Hộp mỹ phẩm bìa sóng
Các tính năng chính

Thích hợp cho việc lưu trữ và vận chuyển quà tặng

Thường được sử dụng cho các sản phẩm nặng hơn và có thể được sử dụng cho mỹ phẩm

Nhanh chóng, dễ dàng và đơn giản để xây dựng thủ công

TAG: Hộp sóng in tùy chỉnh, Hộp thư cho mỹ phẩm, Hộp thư đẹp