Hộp bao bì thực phẩm dạng sóng
Các tính năng chính

Cực kỳ chắc chắn và đáng tin cậy

Thường được sử dụng cho bánh ngọt và bánh quy

In tùy chỉnh và định cỡ tùy chỉnh

TAG: Hộp thư in tùy chỉnh, Hộp thực phẩm dạng sóng, Hộp thư thực phẩm