Kệ trưng bày bom tắm sang trọng
Các tính năng chính

Trưng bày bom tắm

Khả năng in và hoàn thiện chất lượng cao

Có các kích cỡ và màu sắc khác nhau