Nhãn thực phẩm tùy chỉnh
Các tính năng chính

Thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm

Có sẵn nhiều kích cỡ và tùy chọn màu sắc

Được sản xuất bằng vật liệu chất lượng cao