Nhãn ép kim tùy chỉnh
Các tính năng chính

Với ánh kim loại

Có thể tùy chỉnh về kích thước, đồ họa, kiểu chữ và thiết kế

Được sản xuất bằng vật liệu chất lượng cao