Nhãn giấy in tùy chỉnh
Các tính năng chính

Có thể làm với bất kỳ màu sắc nào

Có thể làm với giấy kraft và giấy trắng

Thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và nhiều loại sản phẩm