Nhãn hình chữ nhật tùy chỉnh
Các tính năng chính

Nhãn dán hình chữ nhật

Có sẵn trong giấy kraft và giấy trắng

Có thể tùy chỉnh về kích thước, đồ họa, kiểu chữ và thiết kế