Nhãn màu đỏ hình chữ nhật tùy chỉnh
Các tính năng chính

Có thể tùy chỉnh về kích thước và thiết kế

Thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và các loại sản phẩm

Được sản xuất bằng vật liệu chất lượng cao