Nhãn bao bì hình dạng tùy chỉnh
Các tính năng chính

Thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và các loại sản phẩm

Có thể làm với bất kỳ màu sắc nào

Tuyệt vời cho các mục đích đóng gói và quảng cáo