Nhãn trong suốt tùy chỉnh
Các tính năng chính

Trong suốt

Có sẵn trong giấy Kraft và giấy trắng

Có thể tùy chỉnh về kích thước và in ấn